Belles de jour - 8

Alabaster karamell, ungeschliffen

PW 238

2017